People
Faculty and Staff
TAN Xungang
Title: Professor
Research Field: Marine biology, Developmental biology
Department: Key Laboratory of Experimental Marine Biology
Tel/Fax: 86-532-82898551
E-mail: tanx@qdio.ac.cn
More:

Resume
2020 - Professor,Institute of Oceanology, CAS
2008– 2020 Associate Pro. Institute of Oceanology, CAS
2003 – 2008 Assistant Pro. Institute of Oceanology, CAS
2000 – 2003 Visiting Scholar, COMB,University of Maryland.

 

Education
Ph.D 2004. Graduate University of CAS
M.Sc.1999.Shandong University
B.Sc.1996. Shandong University

 

Research Interests
Fish developmental Biology, Marine Biology, Marine Biotechnology, Evolutional Biology.

 

Selected Publications
1. Jian-Yang Chen#, Xungang Tan#,, Zheng-Hua Wang, Yun-Zhang Liu,, Jian-Feng Zhou, Xiao-Zhi Rong, Ling Lu, and Yun Li.The Ribosome Biogenesis Protein Esf1 is Essential for Pharyngeal Cartilage Formation in zebrafish. FEBS, 2018, 285(18):3464-3484。
2. Meijie Li, Xungang Tan*, Shuang Jiao, Qian Wang, Zhihao Wu, Feng You, Yuxia Zou. A new pattern of primordial germ cell migration in olive flounder (Paralichthys olivaceus) identified using nanos3. Dev Genes Evol. 2015, 225(4):195-206.
3. Yan Bai#, Xungang Tan #, Haifeng Zhang#, Chengdong Liu, Beibei Zhao, Yun Li, Ling Lu, Yunzhan Liu, Jianfeng Zhou *. Ror2 receptor mediates Wnt11 ligand signaling and affects convergence and extension movements in zebrafish. J Biol Chem. 2014; 289(30): 20664-20676。并列第一
4. Jinwei Hu, Feng You*, Qian Wang, Shenda Weng, Hui Liu, Lijuan Wang, Pei-Jun Zhang, Xungang Tan*. Transcriptional Responses of Olive Flounder (Paralichthys olivaceus) to Low Temperature. PLoS One. 2014, 9(10):e108582.
5. Qian Wang, Xungang Tan*, Shuang Jiao,Feng You *, Pei-Jun Zhang. Analyzing cold tolerance mechanism in transgenic zebrafish (Danio rerio). PLoS ONE , 2014, 9(7): e102492.
6. Xungang Tan#, Josep Rotllant, Huiqing Li, Patrick De Deyne, Shao Jun Du*,#. SmyD1, a histone methyltransferase, is required for myofibril organization and muscle contraction in zebrafish embryos. PNAS. 2006, 103(8): 2713–2718.
7. Xungang Tan, Shao Jun Du*.  Differential expression of two MyoD genes in fast and slow muscles of gilthead seabream (Sparus aurata). Dev Genes Evol. 2002,212 (5): 207-17.